Wat is ALS


De feiten

Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) is een dodelijke ziekte van het zenuwstelsel. De motorische zenuwcellen in de hersenstam en in het ruggenmerg sterven gaandeweg af, waardoor signalen niet meer aankomen bij de spieren. Verlammingen zijn het gevolg. De aandoening is in de negentiende eeuw voor het eerst vastgesteld door de Franse neuroloog Jean-Martin Charcot. In de Verenigde Staten heet de ziekte ook wel Lou Gehrig´s disease, naar de beroemde honkballer die eraan is overleden.

Symptomen
Jaarlijks krijgen zo´n 500 patiënten in Nederland ALS. De ziekte kan op elke volwassen leeftijd voorkomen maar de leeftijdspiek ligt rond de 55 jaar. Het begin en het verloop van de ziekte verschillen per patiënt. Het krachtsverlies in de spieren kan beginnen in de armen of benen, maar ook in de mond- of keelspieren. De ziekte is progressief, wat betekent dat de verschijnselen steeds erger worden. Bij sommige patiënten volgen de uitvalsverschijnselen elkaar in snel tempo op, bij anderen kan het jaren duren. De gemiddelde levensverwachting is drie tot vijf jaar. Twintig procent van alle patiënten leeft langer.

  • Naarmate ALS voortschrijdt, breidt de spierzwakte zich uit. Daardoor worden patiënten steeds afhankelijker. Ze komen in een rolstoel terecht. Spreken en slikken wordt steeds moeilijker en uiteindelijk onmogelijk.
  • Niet alle zenuwen en spieren zijn aangedaan: de zintuigen (reuk, zicht, gehoor, gevoel) blijven meestal wél werken, net als de sluitspieren van darmen en blaas.
  • Het denkvermogen wordt meestal niet aangetast. Dat maakt de ziekte hartverscheurend: patiënten zijn getuige van hun eigen aftakeling.
  • Ook de hartspier blijft functioneren. Patiënten overlijden doordat de ademhalingsspieren uitvallen. Omdat ze niet meer krachtig genoeg kunnen ademen worden de longen niet goed geventileerd en stapelt de koolstofdioxide in hun bloed zich op waardoor ze vaak in een coma raken. In sommige gevallen verzwakken de longspieren zo dramatisch snel dat ondanks een ogenschijnlijk voldoende longinhoud zelfstandig ademen bijna onmogelijk wordt en de inzet van ademondersteuning in vroeg stadium nodig is.

Onze sponsors

 

Hosted by 1Eurohosting

 

 


ONLINE DONEREN